ЗА НАС

ЗА НАС

Нашите предимства

 • Стандарт, опит и експертиза 
 • Индивидуален подход, внимание и грижа към всеки клиент
 • Екип от опитни професионалисти
 • Комплексно обслужване в различни области
 • Практични, ефективни и ориентирани към клиента решения на проблемите
 • Гъвкавост, проактивност и кратки срокове на изпълнение
 • Максимално балансирани услуги като “разходи-ползи за клиента”
 • Партньорски дух в комуникацията - разбиране, съпричастност и пряк диалог със съдружниците и водещите специалисти

 

Нашите мисия и ценности

Нашата мисия е да бъдем довереният консултант за Вас - нашите клиенти. Работим за и с Вас за вашето бизнес развитие и Ви даваме най-добрите предложения за практически решения, съобразени с доказани професионални практики, спецификата на вашата дейност и с вашите очаквания. Ние предвиждаме какво трябва да се направи, за да се осигури развитието в перспектива. 

 

Ние сме независими в мнението си, но и открити, искрени и коректни към Вас. Екипът ни следва етичните стандарти в одита и при изпълнението на консултантската си работа - към клиента, към професионалната общност и към обществото като цяло.

 

Нашите ценности са:

 • креативност – ние генерираме нови идеи и предлагаме смели и печеливши решения
 • новаторство и опитност – ние съчетаваме дългогодишния опит на съдружниците и водещите специалисти с новаторския дух на младите ни колеги 
 • постоянство в натрупването на задълбочени познания и експертиза в различни области – системното обучение на нашите специалисти включва както усвояване на теоретични знания, така и практическо обучение и споделяне на придобития опит в областите, в които работим
 • постоянна ангажираност и съпричастност към клиента – ние решаваме не само поставените конкретни въпроси от нашите клиенти, ние ги подпомагаме в ежедневната им работа, като ги информираме за промени в законодателството, за установени от нас рискови области и като им предлагаме превантивни решения на база на нашия опит и познания
 • независимост на мнението и позицията – ние се ръководим единствено от професионалните стандарти при предоставянето на консултациите
 • баланс между качеството, ефективност и своевременност – в динамичната стопанска среда, в която работим, срочността е от изключително значение, а ефективността в нашата работа гарантира и най-добрата цена за нашите клиенти
 • екипност и конструктивна комуникация - гаранция за дългосрочно сътрудничество
 • предаване на знания и умения – това е най-ценното в нашия екип! Професионалното изграждане на всеки отделен сътрудник изисква всеотдайност и търпение, които ние не само притежаваме, но и прилагаме ежедневно в нашата работа