Данъци 2018

Данъци 2018

Годишно счетоводно и данъчно приключване, съставяне на годишен финансов отчет

Юридически лица и ЕТ

● Фирми с до 50 документа годишно: Цена на годишно приключване - 120 лв.; Подаване на декларация - 24 лв.

● Фирми с от 51 до 100 документа годишно: Цена на годишно приключване - 240 лв.; Подаване на декларация - 24 лв.

● Фирми с над 101 документа годишно: Цена на годишно приключване: по договаряне; Подаване на декларация - 24 лв.

Физически лица

● Съставяне на данъчна декларация - 36 лв. на приложение.

● Еднолични търговци - За доходи само като ЕТ - включено в цената на годишното приключване. За други доходи - по 36 лв. на приложение.

● Самоосигуряващи се лица – Изготвяне на годишна декларация образец 6 - 24 лв.