Данъчнa КАМПАНИЯ 2019

Данъчнa КАМПАНИЯ 2019

Годишно счетоводно и данъчно приключване, съставяне на годишен финансов отчет.

Еднократна услуга:

Юридически лица и ЕТ

● Фирми с до 50 документа годишно: Цена на годишно приключване :100 лв.; Подаване на декларация: 20 лв.

● Фирми с от 51 до 100 документа годишно: Цена на годишно приключване: 200 лв.; Подаване на декларация:  20 лв.

● Фирми с над 101 документа годишно: Цена на годишно приключване: по договаряне; Подаване на декларация: 20 лв.

● Фирми без дейност :

Подготовка на Деклрация до НСИ за неосъществяване на стопанска дейност и Подготовка на Заявление за вписване Г3: 20 лв

 

Физически лица

● Съставяне на данъчна декларация: 30 лв. с 1 приложение; + 15 лв. на всяко следващо приложение

● Еднолични търговци - За доходи само като ЕТ - включено в цената на годишното приключване. За други доходи - по 15 лв. на приложение.

● Самоосигуряващи се лица – Изготвяне на годишна декларация образец 6 : 20 лв.

 

Всички цени са без включен ДДС.