Новини

До края на декември земеделците избират как да се облагат доходите им за 5 години напред

Физическите лица,  регистрирани като земеделски стопани, имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им през 2020 годин...

04.12.2019

До края на декември може да ползваме данъчните облекчения за деца чрез работодател

До края на декември работниците или служителите трябва да представят необходимите документи пред своите работодатели по основното трудово правоотн...

03.12.2019

Нови документи и образци на служебни бележки по Закона за данъците върху доходите на физически лица

Публикувани са нови документи и образци на служебни бележки по Закона за данъците върху доходите на физически лица Публикувани са утвърден...

25.11.2019

НАП разяснява изискванията към софтуерите за продажби и касови апарати

Експерти на НАП участват в поредица от семинари,  за разясняване на изискванията на Наредба Н-18 към софтуерите за продажби и касови апар...

08.11.2019

ТД на НАП Варна обявява търг с тайно наддаване на акцизни стоки

Търг с тайно наддаване № 1/2019 г. за възлагане преработка на отнети и изоставени в полза на държавата по ЗАДС акцизни стоки – алкохол и...

31.10.2019

До края на октомври се подават декларациите за дължими данъци за третото тримесечие на 2019 г.

Остават два дни за подаване на декларации за дължими данъци от предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически лица, ...

29.10.2019