Новини

НАП напомня за неплатени задължения по имейл

Длъжници към НАП от днес получават съобщение за невнесени в срок данъци, осигурителни вноски  или други държавни вземания, за чието събиране ...

07.11.2017

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2018 г.

  Заповед № РД-05-766/16.10.2017 г. ан председателя на НСИ за определяне на праговете за деклариране по системата Интрастат за 2018 г.  ...

29.10.2017

Важно за тези, които стопанисват обекти за продажби и/или зареждания на течни горива за собствени нужди

Във връзка с издадена Наредба за изменение и допълнение на  Наредба №Н-18/2006 г.  за регистриране и отчитане на продажби в търговски об...

20.10.2017

МФ ОЧАКВА ИЗЛИШЪК В РАЗМЕР НА 1 961,2 МЛН. ЛВ. ПО КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА КЪМ ЮЛИ 2017 г.

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към юли 2017 г. да ...

01.08.2017

ПУБЛИКУВАН Е МЕСЕЧНИЯТ ОБЗОР ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

Месечният обзор за развитието на българската икономика за юни 2017 г. е публикуван. Представена е динамиката на основните макроикономи...

30.07.2017

Нова версия на информационна система „Контрол на горивата

Публикувана е нова версия на ИС „Контрол на горивата“, която позовлява при подаване на електронните документи за получаване и до...

26.07.2017