Новини

БНБ Обяви ОЛП за Февруари 2018

На основание чл. 35 от Закона за Българската народна банка БНБ обявява, считано от 1 февруари 2018 г., основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер на 0.00 на сто