УСЛУГИ

Данъчни консултации

Консултации и услуги относно законодателството по социалното и здравното осигуряване

  • Консултации относно социалното и здравното осигуряване. Ние можем да ви съдействаме за разрешаването на проблеми, свързани с правилното определяне на: 
  • осигурителния статут на ваш работник/служител
  • осигурителния доход и включването на определени компоненти на възнаграждението в осигурителния доход
  • практически казуси във връзка с попълване на документи и декларации

Консултации и съвети по валутното законодателство

  • Консултации относно задължения за деклариране на сделки пред БНБ, включително оформяне на свързаните с това документи и подаването им
  • Консултации относно задължения за периодично представяне на информация за целите на статистиката на платежния баланс

Консултации и услуги във връзка с определени търговски сделки

  • Консултации относно данъчните ефекти от конкретни сделки на базата на представени от вас проекти на документи или на базата на представена от вас информация за фактически договорености
  • Съдействие при изготвяне на проекти на документи и преглед от данъчна гледна точка на проекти на документи